Σύνδεση
Καλάθι (0 Προϊόντα|0,00€)
Ελ  /  En

Coffee Extraction 

Ο όρος coffee extraction περιγράφει την μεταφορά γευστικών συστατικών από την στερεή σε υγρή κατάσταση και περιλαμβάνει διαλυτά και μη διαλυτά στοιχεία.
Στα διαλυτά στοιχεία βρίσκονται στερεά και αέρια τα οποία τα μεν στερεά χαρακτηρίζουν τη γεύση και τα αέρια το άρωμα.


Στα μη διαλυτά στοιχεία βρίσκονται στερεά και έλαια τα οποία συνδυασμένα χαρακτηρίζουν το «σώμα», τη γεύση, το άρωμα και την επίγευση του καφέ.


Μόνο το 18-22% από τον κόκκο του καφέ μεταφέρεται στο ρόφημα και μεταφράζεται σε 1–1,5 % δύναμης (αποδεκτά όρια συμπύκνωσης στερεού καφέ σε 99–98,5 % νερού).

Η εκχύλιση είναι το τελευταίο μέρος της διαδικασίας, έχουν προηγηθεί η προ-εκχύλιση και η αύξηση της πίεσης (στην παρασκευή espresso).
Κατά τη διαδικασία της εκχύλισης, το ζεστό νερό έρχεται σε επαφή με τα μόρια του καφέ, απομακρύνοντας τα αέρια στοιχεία και διαποτίζοντας τα στερεά.
Η ποσότητα εκχύλισης έχει σχέση με το ρυθμό εκχύλισης και το χρόνο επαφής του ζεστού νερού με τον αλεσμένο καφέ.


Παράγοντες που καθορίζουν την εκχύλιση
Η εκχύλιση εξαρτάται από το μέγεθος των μορίων του αλεσμένου καφέ, τη θερμοκρασία του νερού, την αναλογία ποσότητας καφέ – νερό και την ανάδευση αν πρόκειται για παρασκευή drip coffee.


Παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό εκχύλισης
Η θερμοκρασία του κλείστρου αν πρόκειται για espresso και του ανάλογου σκεύους  αν πρόκειται για drip, το μέγεθος των μορίων αλεσμένου καφέ και η αναλογία ποσότητας νερού – αλεσμένος καφές είναι σημαντικοί παράγοντες για τον ιδανικό ρυθμό εκχύλισης.


Ποιότητα παρασκευής
Η ποιότητα και η ισορροπία γεύσης καθορίζονται από την θερμοκρασία εκχύλισης των διαλυτών, το μέγεθος των μορίων του καφέ, τη χημεία του νερού και το χρόνο επαφής. Επιπλέον, η ομοιομορφία της εκχύλισης επηρεάζει τη γεύση.Θερμοκρασία νερού και εκχύλιση
Η θερμοκρασία επηρεάζει και το ρυθμό εκχύλισης αλλά και τη γεύση.
Υπάρχουν συστατικά που διαλύονται πιο γρήγορα σε υψηλότερες θερμοκρασίες και αλλά σε χαμηλότερες. Αυτή η διαφορετική εναλλαγή των στερεών καθορίζει την ισορροπία της γεύσης.