Σύνδεση
Καλάθι (0 Προϊόντα|0,00€)
Ελ  /  En

Sustainability Blends 

Δείτε όλους τους διαθέσιμους καφέδες

Ο βιώσιμος καφές είναι ένα καφές ο οποίος καλλιεργείται με τρόπο «ευγενικό» προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Μία βιώσιμη φάρμα καφέ προσφέρει στη γη και στους ανθρώπους τόσα όσα της δίνονται. Επιδιώκει την ανεξαρτησία της από τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όταν αυτό είναι εφικτό. Η βιώσιμη αγροτική δραστηριότητα μειώνει επίσης την μόλυνση, κάνει σημαντικά βήματα προς την προστασία του περιβάλλοντος και ενδιαφέρεται για όλους όσους εργάζονται σε βιώσιμες καλλιέργειες. Η βιώσιμη αγροτική δραστηριότητα εφαρμόζει πρακτικές για την μείωση της κατανάλωσης νερού και για τον καθαρισμό του νερού που χρησιμοποιείται. Επίσης, μια βιώσιμη φάρμα χρησιμοποιεί βιολογικά λιπάσματα και εφαρμόζει μεθόδους λιπάσματος που αυξάνουν την απόδοση των δέντρων του καφέ με την πάροδο του χρόνου για την παραγωγή ποιοτικότερων σοδειών. Τέλος, οι βιώσιμες φάρμες καφέ υιοθετoύν πρακτικές όπως η καλλιέργεια υπό τη σκιά άλλων δέντρων, οι βιολογικές καλλιέργειες, και η βιώσιμη γεωργία. Επίσης, για την αναζήτηση καινούριων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προωθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, παρέχουν ιατρική περίθαλψη στους εργαζομένους, εφαρμόζουν δίκαιη μισθοδοσία και καλές συνθήκες εργασίας.

Το πρόγραμμα sustainability coffees της Taf περιλαμβάνει καφέδες οι οποίοι ακολουθούν τους «κανόνες» της βιωσιμότητας σε κάθε στάδιο παραγωγής τους. Πιο συγκεκριμένα, η Taf έχει ορίσει 3 κριτήρια με βάση τα οποία ένας καφές μπορεί να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα αυτό:
1. Οικοσύστημα
Το κριτήριο αυτό περιλαμβάνει παράγοντες όπως τη χρήση οργανικών λιπασμάτων στις καλλιέργειες καφέ, την προστασία των δασών, την καλλιέργεια καφέ υπό τη σκιά άλλων δέντρων, την προστασία των υδάτινων πόρων κλπ. Η εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών καλλιέργειας από τις φάρμες αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιλογή ενός καφέ από την Taf.
2. Κοινωνία
Το κριτήριο αυτό σχετίζεται με τον άνθρωπο και την τοπική κοινότητα. Επομένως κρίσιμοι παράγοντες για την Taf όσον αφορά την κοινωνία είναι οι καλές συνθήκες των εργαζομένων στις φάρμες, οι αμοιβές τους, η εκπαίδευση μελών των οικογενειών τους και η προσφορά ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Όσον αφορά την τοπική κοινότητα, κρίσιμοι παράγοντες είναι οι υποδομές και τα έργα που ορισμένες φάρμες αναλαμβάνουν για την καλύτερη ποιότητα ζωής.
3. Ποιότητα
Το τελευταίο κριτήριο του προγράμματος σχετίζεται με την ποιότητα του τελικού προϊόντος που καταλήγει στο φλιτζάνι. Η Taf έχει θέσει ως κριτήριο επιλογής των καφέδων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αυτό την κατώτατη βαθμολογία 85/100. Ο κάθε καφές βαθμολογείται κατά τη διαδικασία του cupping λαμβάνοντας υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά του (σώμα, οξύτητα, άρωμα, γεύση).

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία των καταναλωτών με μοναδικούς καφέδες, οι καλλιέργειες των οποίων δεν επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Έχοντας ως δεδομένο την ανώτερη ποιότητα και τα ξεχωριστά γευστικά χαρακτηριστικά των καφέδων αυτών, επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην βιωσιμότητα ενισχύοντας αυτούς τους παραγωγούς καφέ που εναρμονίζονται με τις βιώσιμες πρακτικές. Για αυτό και η διασύνδεση της Taf με τους παραγωγούς αυτούς είναι απευθείας, χωρίς να παρεμβάλλεται κάποιος τρίτος στην σχέση αυτή. Κατά αυτόν τον τρόπο, η Taf χτίζει μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους παραγωγούς. Επίσης, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα βήμα πιο κοντά στην «βιώσιμη» φιλοσοφία που υιοθετεί η Taf σε όλους τους τομείς της. Στόχος της εταιρίας είναι να εφαρμόζει «πράσινες» πρακτικές και στο εσωτερικό της περιβάλλον.
Pianeta Blue

Είδος: 5204129020924

Βάρος: 1 kg

Διαθεσιμότητα:Κατόπιν τηλεφωνικής παραγγελίας

 


Pianeta Light Blue

Είδος: 5204129020764

Βάρος:1 kg

Διαθεσιμότητα: κατόπιν τηλεφωνικής παραγγελίας